Campus Albano – CityLab-certifierat stadsbyggnadsprojekt

 • Stadsutvecklingsprojekt

Wiklunds ansvarar för den utmanande logistik- & avfallshanteringen i Campus Albano. Ett storskaligt, digitaliserat cityprojekt med certifiering enligt Citylab. Ett fantastiskt stöd av byggherrarna Akademiska Hus (Skanska) och AB Svenska Bostäder (Ebab) har bland annat bidragit till:

 • 100% kontrollerade inleveranser till respektive lossningszon
 • Hög effektiviseringen genom inbärningstjänster och effektiva lossningstjänster på plats
 • Ca 10% minskade transporter genom strategisk avfallshantering inom området
 • Minskat materialsvinn
 • Fossilfria interntransporter och avfallstransporter
 • Överträffande av EU:s materialåtervinningsgrad hos båda byggherrarna
 • Ökad kunskap genom utbildning inom logistik- & avfallslösningar
 • Ökad grad av digitalisering och kontroll (#Promate)
 • Digitala grind-/säkerhetslösningar inom området
 • Ökad säkerhet genom rondering av yttre skalskydd
 • Hög servicegrad på mottagande av transportörer till byggområdet
Wiklunds; Albano checkpoint, ProMate
Logistiklösningar i projektet