Celsius – Komplext projekt mitt i centrala Science Park i Uppsala!

  • Enskilt byggprojekt med helhetslösning inom logistik

Projektet valde en fullskalig bygglogistiklösning för att lösa de utmaningar som fanns i placering och storlek på projektet. Samtligt byggmaterial samlastades på Wiklunds logistikcenter i Uppsala. Hög samlastningsgrad uppnåddes, hög sorteringsnivå för avfallshanteringen samt en ökad produktivitet i hela projektet.

Inget material lagrades på projektet, vilket hör till undantag inom byggbranschen. Underentreprenörer fick sitt gods levererat till projektet utifrån veckans arbetsuppgifter.

Projektet vann även pris i digitaliseringen där samtliga handlingar var digitala och Wiklunds leveransplaneringssystem kompletterade strategin väl.

Logistiklösningar i projektet