Helix – Bygglogistik på höjden

  • Enskilt byggprojekt med helhetslösning inom logistik

Projekt Helix är den sista av två skyskrapor OP har producerat i Hagastaden (Stockholm). Att bygga på höjden har sina egna utmaningar och för att klara tidplan och projektekonomin valdes en strukturerad och komplett logistiklösning. Målsättningen och resultatet var att enbart stomleverantören och Wiklunds utfördes transporter till projektet. En extrem reduktion av transporter, vilket har förbättrat för samtliga aktiva byggherrar och boende inom Hagastaden projektområde.

Wiklunds ansvarade för:

Logistikanlays

Logistikplan

Logistikkoordinering

Logistikcenter (samlastning av allt byggmaterial)

Leveransplaneringssystem (ProMate)

Lagersystem (ProMate)

Maskinresurser på projektet

Inbärningstjänster (kvällstid)

Avfallspersonal

Logistiklösningar i projektet