Kv Banken (samlastning av samtligt inredningsmaterial)

  • Enskilt byggprojekt med delar av logistiklösning

Kv Banken är ett traditionellt bostadsprojekt där byggentreprenören ville driva utveckling och effektivisera produktionen utifrån 3 viktiga delområden 1) Ekonomi 2) Säkerhet och 3) Miljö

Projektet valde att samlasta allt material som skulle levereras till projektets stomkompletteringsfas. Enligt slutgenomgången presenterade kunden följande effekter/resultat av lösningen:

Efekktivitet:

Produktivitetshöjdande åtgärder: • 50-82% minskade transporter, varje anlöp sker med rätt fordon (rätt längd, rätt miljöklassning) • Markarbeten kan pågå samtidigt som invändiga arbeten • Förutsägbarhet gällande tider (fordonet kommer på utsatt tid) • Chauffören har kunskap om projektet och hittat direkt till rätt lossningszon • Rätt mängd material för planerade arbeten • Produktionen kan ”gasa eller bromsa” materialflöden utifrån avvikelser i produktionen • Effektivare materialflöden på projektet (rätt lossningsordning, maskin på plats när materialet levererades) • Returlogistik – lastpallar och avfall i retur (ingen egen transport)

Säkerhetshöjande åtgärder: • Ordning & reda. Inget överflödigt material på projektet • Planerade lossningar av material (enkelt att kommunicera på morgonmöten) • Minskad stress vid leveranser (rollfördelningen redan klar) • Kraftigt reducerat antal transporter (minskad olycksrisk) • Återkommande chaufförer med rätt utbildning och personlig skyddsutrustning

Miljöhöjande åtgärder: • 70% CO2-reduktion gällande de transporter som anlöper projektet • Minskad väntetid och tomgångskörning på projektet • Minskat behov av lossningsresurser (entreprenadmaskin) till/från projekten • Minskade klagomål från 3:e man (minskat buller och tung transport) • Avfallsminimering – lastpallar och avfallsflöden i retur. Skadat gods i retur till logistikcenter för upphämtning av materialtillverkare • 50-82% färre transporter till projektet • Rapport på CO2-reduktion kan redovisas som prognos samt efter avslutat projekt som det faktiska utfallet

Logistiklösningar i projektet