Kv Nattugglan (Folkungagatan 44) – Ett komplext förtätningsprojekt på centrala Södermalm!

  • Enskilt byggprojekt med helhetslösning inom logistik

Byggnaden på Folkungagatan 44 omfattar 23 000 kvadratmeter fördelat över sju våningsplan. Huset får en tydlig miljöprofil och utvecklas med målsättningen att det miljöcertifieras enligt LEED på nivån Platinum, den högsta klassningen. Det innebär bland annat att fastigheten får flera innovativa tekniklösningar gällande till exempel energiförsörjning.

Vasakronan och Byggstyrning i Norden har anlitat Wiklunds för att ombesörja och bistå med ett helhetsåtagande inom Bygglogistik. Ingående delar:

Avfallsplan

Logistikanalys med tillhörande logistikplan för upphandling av UE

Logistikkoordinering samt logistiksamordning

Avfallshantering

Inbärningstjänster

Samlastningslösning

Återbruk & Avfallsminimeringstjänster

Returlogistiktjänster

Logistiklösningar i projektet