Magasin X – Sveriges största kontorsprojekt i Trä

  • Enskilt byggprojekt med helhetslösning inom logistik

Wiklunds har bistått NCC Construction och Vasakronan med en helhetslösning inom bygglogistik. Projektet är placerat med extrema logistikförutsättningar i centrala Uppsala. Kontroll av materialförsörjningen till projektet identifierades i ett tidigt skede. Projektet har även fokuserat på plast i avfallsledet för att förstå och utveckla byggmetoderna.

Wiklunds ansvarade för:

Logistikcenter (mellanlagring av projektets byggmaterial)

Samlastning (slingbilar med samlastade materialtransporter till projektet)

Leveransplaneringsystem (ProMate)

Lagersystem (ProMate)

Avfallspersonal- & inbärningstjänster

Maskin- & lyft på arbetsplatsen

Logistiklösningar i projektet