Sergelhusen – En helhetslösning inom logistik & avfall, med extrema förutsättningar!

  • Enskilt byggprojekt med helhetslösning inom logistik

Projekt Sergelhusen omfattar tre huskroppar som vetter mot fyra olika gator – Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Mäster Samuelsgatan. Det är ett av Stockholm citys största ombyggnadsprojekt i modern tid och motsvarar en investering om cirka 4 mdkr. Sergelhusen har efter flera års om- och nybyggnation (2017-2020) tagits i bruk under 2020.

Vasakronan och Ramirent arbetade strategiskt med Wiklunds kring följande tjänster:

Strategisk avfallshantering (från rivningskede till inredningskede)

Avfallskoordinering

Logistikkoordinering

Samlastningstjänster

Avfallsminimerings- & återbrukstjänster

Avfallshantering (strategiskt med personal på plats)

Etablering samt avetableringstjänster

CO2-rapportering

Trafikvakter (säkerhetsarbete)

Inbärningstjänster

Logistiklösningar i projektet