Sjukhusprojekt – Sjukhus i citymiljö med logistikutmaningar

  • Enskilt byggprojekt med delar av logistiklösning

St: Görans Sjukhus har renoverats och uppgraderats med nya lokaler. En komplex citymiljö medförde att en kontroll av materialförsörjning och avfallshanteringen eftersträvades av byggherren och byggentreprenören.

Wiklunds ansvarade för:

Mellanlagring av byggmaterial

Logistikkoordinering

Lagersystem (ProMate)

Inbärningsresurser kopplade till materialtransporter

Avfallspersonal för kontroll av sorteringsgrad och materialåtervinningsgraden i projektet

Avancerade lyft & Montage med kranbilar

Logistiklösningar i projektet