Slussen – Viktig knutpunkt i Stockholm

  • Stadsutvecklingsprojekt

Antal Byggherrar:  

1 st

Antal Byggentreprenörer:  

1 st

Tidplan:  

2015 – 2020

Utmaningar:  

Cityprojekt, just-in-time leveranser, långt och otympligt gods (rör, spont 16 m), 3:e man

Beräknad CO2-reduktion:  

275 000 kg CO2

Logistiklösningar i projektet