Uppsala Bygglogistikcenter- En logistiklösning för ett säkrare och miljövänligare Uppsala

  • Stadsutvecklingsprojekt

Med Uppsala bygglogistikcenter vill Uppsala kommun samordna godsflödet och hjälpa till att minska antalet byggtransporter i staden. Det minskar i sin tur miljöpåverkan och har flera positiva effekter för boende, näringsidkare och byggaktör verksamma vid byggområden i Uppsala kommun genom att:

  • en kraftig minskning av byggtrafik på allmän väg
  • ökad trivsel för boende och näringsidkare
  • god arbetsmiljö för byggaktörerna
  • ökad leveransprecision och kortare byggtider
  • minskat materialsvinn.

Bygglogistikcenter planerar, samlastar och kör ut leveranser

Byggprojekt tar emot flera leveranser varje dag. Ofta levereras bara några få kolli åt gången, vilket belastar trafikflödet i staden. Godset lagras också ofta på byggområdet vilket tar upp plats och kan skapa oreda i området.

Uppsala bygglogistikcenter samlar ihop mindre leveranser och samordnar godsflödet vid byggområden med hjälp av två huvudsakliga funktioner:

  • en leveransplaneringstjänst som entreprenörer och bygglogistikcenters personal använder för att boka och planera transporter
  • en samlastningscentral som samlar ihop mindre leveranser och kör ut dem till respektive byggområde dagen efter
  • erbjuder korttidslagring på samlastningscentralen.

En aktör för samtliga tjänster kopplat till effektiv logistik- och avfallshantering på projekten

Utöver samordning och samlastning erbjuder Wiklunds samtliga tjänster kopplat till en effektiv logistik- & avfallshantering på projekten. Allt från framtagande av projektspecifika avfallsmål (avfallsplan), kranlyft, sedimenteringscontainers, traditionell avfallshantering till insamling av returpallar för återanvändning.

Läs mer på https://bygg.uppsala.se/for-byggaktorer/uppsala-bygglogistikcenter/

Logistiklösningar i projektet