Referensprojekt

Kategori

ReferenceProjectCategoryFilter

Typ av lösning

ReferenceProjectSolutionFilter
 • Stadsutvecklingsprojekt
Att projektutveckla en ö i centrala Stockholm har sina utmaningar. En komplex och helhetslösning behövdes för att harmonisera byggprojekt med den ökade mängden inflyttade medborgare
 • Externt logistikcenter
 • Checkpoint - Direktleveranser
 • Leveransplanering
 • Materialhantering
 • Avfallshantering
 • Stadsutvecklingsprojekt
Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Nu byggs Slussen om för att bli en tryggare och attraktiv plats att vistas på. Samtidigt säkras dricksvattnet för två miljoner människor.
 • Externt logistikcenter
 • Avfallshantering
 • Stadsutvecklingsprojekt
Wiklunds ansvarar för den utmanande logistik- & avfallshanteringen i Campus Albano. Ett storskaligt, digitaliserat cityprojekt med Citylab-certifiering. Ett fantastiskt stöd av byggherrarna Akademiska Hus (Skanska) och AB Svenska Bostäder Bostäder (Ebab).
 • Checkpoint - Direktleveranser
 • Materialhantering