Referensprojekt

Kategori

ReferenceProjectCategoryFilter

Typ av lösning

ReferenceProjectSolutionFilter
  • Stadsutvecklingsprojekt
Att projektutveckla en ö i centrala Stockholm har sina utmaningar. En komplex och helhetslösning behövdes för att harmonisera byggprojekt med den ökade mängden inflyttade medborgare
  • Externt logistikcenter
  • Checkpoint - Direktleveranser
  • Leveransplanering
  • Materialhantering
  • Avfallshantering
  • Stadsutvecklingsprojekt
Wiklunds ansvarar för den utmanande logistik- & avfallshanteringen i Campus Albano. Ett storskaligt, digitaliserat cityprojekt med Citylab-certifiering. Ett fantastiskt stöd av byggherrarna Akademiska Hus (Skanska) och AB Svenska Bostäder Bostäder (Ebab).
  • Checkpoint - Direktleveranser
  • Materialhantering