Säkra lyft ISO utbildning

  Att ha gått en säkra lyft utbildning är meriterande kompetens inom logistik- och byggbranschen. Att vara expert och kunna garantera säkra lyft är mycket eftertraktat , men för att kunna garantera säkra lyft via lastkopplare eller annat lyftredskap räcker det inte med erfarenhet. Det krävs en utbildning.

  Den utbildningen kan du gå hos oss på Wiklunds Åkeri – ett av marknadens ledande logistikföretag. Sedan några år tillbaka har vi kontinuerligt kompletterat vår kompetens inom logistik, transport och säkra lyft med en omfattande utbildningsverksamhet för yrkesverksamma.

  Betydelsen av säkerhet inom byggbranschen är aldrig att underskatta. Olyckor på en byggarbetsplats är inte bara ödesdigert för direkt inblandade men även ett stort problem för ansvariga byggledare och projektet i stort.

  Bristfälliga kunskaper vad gäller säkra lyft är således inget alternativ. Idag ställs höga teoretiska och praktiska krav på personal som förväntas arbeta med höga lyft. Via vår utbildning inom säkra lyft får du alla teoretiska och praktiska kunskaper för att säkert och effektivt kunna jobba med lyftanordning.

  Säkra lyft ISO utbildning med Wiklunds Åkeri – detta får du lära dig:

  • Benämningar på de redskap och anordningar du jobbar med samt egenkontroll
  • Du utbildas i de risker som finns i arbetet
  • Hur fallskydd används och genomgång av personlig skyddsutrustning
  • Roller och ansvar vid genomförande av lyft
  • Signaltecken

  Kursen för säkra lyft utformades för att uppfylla de yrkesmässiga krav som infördes 2007 och de kompetenser som idag förväntas av den som vill jobba med säkra lyft.

  Förutom en grundläggande förståelse för vad arbetet med säkra lyft innebär får kursdeltagarna även specifik kunskap kring skyddsutrustning, riskbedömning och viktiga punkter vid lastkoppling. Vi går även igenom riskerna som finns i arbetet samt ordnings- och säkerhetsregler för att undvika olyckor.

  För vem är kursen utformad?

  Målgruppen för kursen är alla som använder lyftredskap i arbetet. Med lyftredskap menas alla sorters lyftanordningar som används för alla möjliga olika laster. Typiska arbetsgrupper som inkluderas är kranförare och operatörer av liftar och lastkopplare med mera.

  Kursens omfattning och bokning

  Kursen genomförs under en dag och avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test. Inledningsvis sker lektionsbaserad undervisning i 4 timmar och därefter sker praktiska moment med lastkoppling och lyft. De praktiska momenten sker utomhus med kranbil, varpå deltagaren ska ha lämpliga kläder efter väder.

  Efter godkänt resultat erhåller man sitt utbildningsbevis.

  Bokning sker direkt via hemsidan.

  Vill du veta mer?

  Wiklunds är ett marknadsledande företag inom logistik som värnar om såväl branschen som våra kunder. Vi anser att transparens mellan oss och våra kunder är något som främjar framtida projekt och långsiktiga kundrelationer.

  Har du ytterligare frågor kring utbildningen säkra lyft eller om vår verksamhet i stort är du välkommen att höra av dig till oss via telefon eller mail. Vi berättar mer än gärna om arbetet vi gör och ser fram emot ditt samtal.