Betong

  Får innehålla:

  Betong utan armering

  EJ

  Rivningsbetong med armering

  Blåbetong

  Förorenad betong

  Eternit (asbest) Plasthinkar, säckar och kartong

  Övrigt:

  Fraktionen ska vara fri från främmande material. Påträffas säckar, hinkar, träreglar klassas lasset som blandat avfall alt. debiteras en eftersorteringsavgift.