Betong / Concrete


  Betong

  Får innehålla:

  • Betong utan armering

  Ej:

  • Rivningsbetong med armering
  • Blåbetong
  • Förorenad betong
  • Eternit (asbest)
  • Plasthinkar, säckar och kartong

  Övrigt information:

  • Fraktionen ska vara fri från främmande material. Påträffas säckar, hinkar, träreglar klassas lasset som blandat avfall alt. debiteras en eftersorteringsavgift.

  Concrete

  May contain:

  • Concrete without reinforcement

  No:

  • Demolition concrete with reinforcement
  • Blue concrete
  • Contaminated concrete
  • Eternit (asbestos)
  • Plastic buckets, sacks and cardboard boxes

  Additional information:

  • The fraction must be free of foreign material. If sacks, buckets, wooden bars are found, the load is classified as mixed waste or a post-sorting fee is charged.

  Material-/färgkod

  För en mer utskriftsvänlig version av denna information, vänligen se vår ”Återvinningspärm” eller kontakta våra säljare!

  Länk till sorteringsguider