Blandat avfall

  • Material och produkter som inte källsorteras
  • Sammansatta produkter och byggkonstruktioner av två eller flera materialslag som inte kan separeras på arbetsplatsen, men som är tekniskt och ekonomiskt möjliga att separera vid eftersortering och krossning, t.ex. fönster, enkla sandwichelement

  Observera!

  Blandat avfall eftersorteras på återvinningsanläggning.

  Gips, mineralull och PVC bör inte läggas i denna fraktion pga. kontaminering av brännbart material.

  Undvik även komplexa produkter, exempelvis avancerade sandwichelement (deponi).

  Fraktionen får inte innehålla:     

  Farligt avfall

  El-avfall

  Hushållsavfall (matrester)

  Däck