Bod-/kontorssopor

  Får innehålla:

  Brännbart avfallfrån kontor och bodetablering

  EJ

  Hushållsavfall

  Farligt avfall

  El-avfall

  Övrigt:

  Papper, wellpapp, emballageplast och vit cellplast utsorterad vid källan kan materialåtervinnas.