Brännbart

  Exempel på vad som tillhör den här fraktionen:

  • Träspill, brädor och rivningsvirke
  • Plywood, MDF, masonit, spånskivor och parkett
  • Köksinredningar, trämöbler, dörrar, karmar och fönsterbågar utan glas
  • Papper, datalistor, tidningar, täckpapp, wellpapp och kartonger
  • Plastprodukter och -förpackningar
  • Cellplast och skumplast
  • Slitstarka plast- och gummiprodukter max 1 x 1 m *)

  Övrigt:

  Får innehålla mindre mängd spik, skruv och metallbeslag (gångjärn, handtag).

  Papper, wellpapp, emballage- och vit cellplast utsorterat vid källan kan materialåtervinnas.

  *) T.ex. armerad plastduk (ställningsplast), tätskiktsduk, presenningar, slangar

  Fraktionen får inte innehålla:     

  Impregnerat trä (farligt avfall)

  Trä med metallramar

  Trädstammar, stubbar, ris

  Långa band av tyg eller plast

  PVC (polyvinylklorid)

  Cellplast innehållande CFC (freon)

  Mineralull

  Gips

  Sorting guides in other languages

  Material-/färgkod