Deponi

  • Sammansatta produkter som består av två eller flera materialslag som är varken tekniskt eller ekonomiskt möjliga att separera, t.ex. sandwichelement, tegelpaneler, fiberkabel, alupex-rör
  • Kompositprodukter; blandningar av två eller flera materialslag, t.ex. fibercementskivor, fibergips, cementbaserad gips
  • Slitstarka plast- och gummiprodukter, t.ex. armerad plast, tätskiktsduk, presenningar, slangar
  • Mineralull

  Övrigt:

  Enbart produkter/material som varken kan återanvändas, materialåtervinnas eller energiutvinnas.

  Avsändaren ska deklarera avfallet (karakterisering).

  Mindre spillbitar (maxstorlek 1 x 1 m) av slitstarka plast- och gummiprodukter kan sorteras i brännbart.

  Fraktionen får inte innehålla:     

  Brännbart material

  Organiskt avfall

  Farligt avfall

  El-avfall

  Sorting guides in other languages

  Material-/färgkod