El-avfall

  Allt med sladd eller batteri är el-avfall och sorteras i följande delfraktioner:

  • Ljuskällor
  • Lysrör
  • Vitvaror
  • Kyl/frys
  • El-avfall

  Ljuskällor inkluderar glödlampor, lågenergilampor, halogenlampor, LED och lysrör < 60 cm.

  Vitvaror inkluderar tvätt- och diskmaskin, spis, fläkt, torktumlare, torkskåp, kallmanglar och trinettkök.

  El-avfall inkluderar elektriska och elektroniska handverktyg, IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning, små hushållsapparater etc.

  Observera!

  Enligt gällande lagstiftning skall elektriska och elektroniska produkter som ingår i producentansvar märkas med symbolen ”överkryssad soptunna på hjul”.  

  El-avfall ska förvaras nederbördsskyddat på hårdgjord yta, varpå insamling i storsäck eller öppen container är förbjuden.

  Hantera el-avfall varsamt! För allt el-avfall gäller att yttre höljet inte får vara skadat då det försvårar demontering.

  Sortera bort lysrör, ljuskällor och batterier från el-avfallet. I övrigt får el-avfallet endast demonteras på godkänd förbehandlingsanläggning.

  Enligt avfallsförordning (2020:614) klassas flertalet elektriska och elektroniska produkter som farligt avfall. Eftersom det finns en gråzon, dvs. det kan vara svårt att identifiera vilka apparater som innehåller farliga komponenter, hanterar vi allt el-avfall som farligt avfall.

  För mer information kontakta Wiklunds eller gå in på El-kretsens hemsida el-kretsen.se