Gips Gyproc

  Får innehålla:

  • Standardgipsskivor av fabrikatet Gyproc
  • Glasroc (våtrumsskiva, vindskyddsskiva)
  • Gyproc GU/GUE (vindskyddsskiva)
  • Gyproc Habito (hård skruvfast gipsskiva)
  • Gyproc PROTECT F (brandgipsskiva)

  EJ

  Gipsskivor av andra fabrikat

  Aquaroc (cementbaserad gipsskiva)

  Gyproc Rigidur H (fibergips)

  Rivningsgips

  Övrigt:

  Endast produktionsspill. Fraktionen ska vara fri från främmande material Avsändaren ska deklarera avfallet på Gyproc AB:s blankett ”Returgips” och anmäla retur av gipsspill (särskilt ordernummer krävs vid inleverans till Gyproc).