Gips / Gypsum


  Gips

  Får innehålla: 

  • Gipsspill
  • Gipsskivor med ytbeläggning (t.ex. tapet, glasfiberväv, plastmattor och målade skivor)

  Ej:

  • Fibergips
  • Cementbaserad gips,
  • Kakel, klinker, kakelfix
  • Reglar och beslag

  Övrigt information:    

  • Ytbeläggning som accepteras: tapet, glasfiberväv, plastmattor och målade skivor.

  Gypsum

  May contain:

  • Gypsum waste
  • Plasterboard with surface coating (e.g. wallpaper, glass fibre fabric, plastic mats and painted boards)

  No:

  • Fibre gypsum
  • Cement-based plaster
  • Tiles, clinker and tile adhesive
  • Joists and fittings

  Additional information:

  • Acceptable surface covering: wallpaper, fibreglass fabric, plastic carpets and painted boards.

  Material-/färgkod

  För en mer utskriftsvänlig version av denna information, vänligen se vår ”Återvinningspärm” eller kontakta våra säljare!

  Länk till sorteringsguider