Kabel

  • Elkabel
  • Telekabel

  Övrigt:

  Vid mindre mängder kan kabel sorteras i transparenta plastsäckar och läggas i behållare för metaller.

  Kabelavfall klassas som el-avfall och ska genomgå förbehandling innan den kan återvinnas.

  Fraktionen får inte innehålla:

  Fiberkabel

  Kabel innehållande stenkolstjära, oljor, PAH eller PCB (farligt avfall)

  Elkontakter och annat el-avfall