Lastpall / Pallet


  Lastpall

  Får innehålla:

  • EUR-pall (A-, B- och C-pall)
  • Returpall B/Byggpall
  • Engångspall 1200 x 800
  • Halvpall 800 x 600
  • Pallkrage

  Ej:

  • Lastpall av andra storlekar och material (t.ex. sjöpall)
  • Internpall (distributörernas egna lastbärare)

  Övrigt information:

  • I Retursystem Byggpall ingår lastpallar och pallkragar av format 1200×800 och 800×600.
  • Minst 18 st. lastpallar per hämtställe.

  Pallet

  May contain:

  • EUR-pallet (A-, B- och C-pallet)
  • ”Byggpall”
  • Disposable pallet 1200 x 800
  • Half pallet 800 x 600
  • Pallet collar

  No:

  • Pallets of other sizes and materials (e.g. sea pallet)
  • Internal pallet (the distributors’ own carriers)

  Additional information:

  • Retursystem Byggpall includes pallets and pallet collars in formats 1200×800 and 800×600.
  • At least 18 pcs. pallets per collection point.

  Material-/färgkod

  För en mer utskriftsvänlig version av denna information, vänligen se vår ”Återvinningspärm” eller kontakta våra säljare!

  Länk till sorteringsguider