Mineraliska massor

  Exempel på vad som tillhör den här fraktionen:

  • Betong och rivningsbetong
  • Tegel, lättbetong och minerit
  • Mur-/putsbruk, kakel, klinker och porslin
  • Leca och skumglas
  • Rena schaktmassor (sten, grus, sand och jord)

  Observera!

  Fraktionen ska vara fri från främmande material. Endast armering accepteras.

  Påträffas exempelvis säckar, hinkar, träreglar klassas lasset som blandat avfall alt. debiteras en eftersorteringsavgift.

  Fraktionen får inte innehålla    

  Blåbetong (avger radon och gammastrålning)

  Förorenade massor

  Eternit (asbest)

  Sanitetsporslin med kvarsittande armatur Emballage, säckar, hinkar

  Sorting guides in other languages

  Material-/färgkod