Plast

  Exempel på vad som tillhör den här fraktionen:

  • Emballageplast
  • Plaströr och -band
  • Plastprodukter och -förpackningar
  • Cellplast och skumplast
  • Slitstarka plastprodukter max 1 x 1 m *)

  Övrigt:

  *) Ex. armerad plastduk, ställningsplast, tätskiktsduk, presenningar, slangar.

  Plastförpackningar ska vara tömda på innehåll. Emballageplast och vit cellplast utsorterad separat vid källan kan material-återvinnas.

  Fraktionen får inte innehålla:

  Långa band av tyg eller plast

  PVC (polyvinylklorid)

  Isoler-/byggmaterial inneh. farliga ämnen (t.ex. freon, bromerade flamskyddsmedel) Främmande material

  Material-/färgkod