Returpapper

  Får innehålla:

  • Antecknings- och kopieringspapper
  • Tidningar, reklam och broschyrer
  • Kataloger

  EJ

  Post-it lappar och kuvert

  Papper som är plastat eller smutsigt

  Pärmar och mappar

  Pappersförpackningar

  Wellpapp

  Övrigt:

  Häftklamrar, spiraler och liknande accepteras. Returpapper är kommunalt avfall = Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall.