Rivningsbetong

  • Betong med armering

  Övrigt:

  Fraktionen ska vara fri från främmande material, endast armering accepteras.

  Påträffas exempelvis säckar, hinkar, träreglar klassas lasset som blandat avfall alt. debiteras eftersorteringsavgift.

  Fraktionen får inte innehålla:

  Betong med förorening

  Blåbetong (avger radon och gammastrålning)

  Eternit (asbest)

  Material-/färgkod