Schaktmassor

  Får innehålla:

  • Sten
  • Grus
  • Sand
  • Jord1)

  EJ

  Större sten och skut

  Betong

  Förorenade massor

  Muddermassor

  Rotsystem och stubbar

  Övrigt:

  1) Avsändaren ska intyga att massorna är rena, dvs. fria från föroreningar. Fraktionen ska vara fri från främmande material.