Skrot och metall

  • Alla metaller och skrot
  • Armeringsnät och -järn, plåtreglar och takplåt
  • Stålrör och gjutjärnsrör inkl. blydiktning
  • Diskbänkar, badkar, vattenburna radiatorer
  • Metallförpackningar
  • Fälgar

  Övrigt:

  El- och telekabel ska sorteras skilt för sig.

  Vid mindre mängder kan kabel sorteras i transparenta plastsäckar och läggas i behållare för metaller. Tomfat och metallförpack-ningar måste vara tömda och dropptorra.

  Fraktionen får inte innehålla:     

  Isolerade detaljer

  Osanerade motorer, oljefat och cisterner

  Brandsläckare och tryckbehållare

  Långa linor och vajer (måste sorteras separat) El-avfall

  Sorting guides in other languages

  Material-/färgkod