Skrot och metall / Scrap and metal


  Skrot och metall

  Får innehålla:

  • Järn- och metallskrot
  • Armeringsnät och -järn, metallreglar och takplåt
  • Stålrör och gjutjärnsrör (inkl. blydiktning)
  • Diskbänkar, badkar, vattenburna radiatorer

  Ej:

  • Isolerade detaljer
  • Osanerade motorer, oljefat och cisterner
  • Brandsläckare eller andra tryckbehållare
  • Långa linor eller vajer (sorteras separat)
  • Elavfall

  Övrigt information:

  • El- och telekabel ska sorteras skilt för sig. Vid mindre mängder kan kabel sorteras i transparenta plastsäckar och läggas i behållare för skrot och metall.
  • Tomfat och metallförpackningar måste vara tömda och dropptorra.

  Scrap and metall

  May contain:

  • All metals and scrap
  • Reinforcement mesh and roofing sheets
  • Steel pipes and cast iron pipes (incl. lead caulking)
  • Sink and hydronic radiators

  No:

  • Insulated details
  • Unsanitised engines, oil drums and tanks
  • Fire extinguishers and pressure tanks
  • Long metal cords and cables (sorted separately)
  • Electrical waste

  Additional information:

  • Electrical- and telecom-cables should be sorted separately. For smaller quantities, cables can be sorted into transparent plastic bags and placed in scrap and metal containers.
  • Empty drums and metal packaging must be empty and drip dry.

  Material-/färgkod

  För en mer utskriftsvänlig version av denna information, vänligen se vår ”Återvinningspärm” eller kontakta våra säljare!

  Länk till sorteringsguider