Takpapp

  Får innehålla:

  • Takpapp och tätskikt bestående av asfalt (bitumen)

  EJ

  Takpapp innehållande stenkolstjära (farligt avfall vid PAH16 > 1000 mg/kg) Främmande material

  Övrigt:

  Bitar eller hela rullar av takpapp. Mindre mängd pappspik accepteras. OBS! Vid rivning ställs krav på materialanalys. Vanligt förekommande att äldre takpapp innehåller stenkolstjära, vilket kan innebära höga halter av PAH.