Trä

  • Träspill, bräder och rivningsvirke
  • Plywood, MDF, masonit, spånskivor och parkett
  • Köksinredningar och trämöbler
  • Dörrar, karmar och fönsterbågar utan glas
  • Träemballage

  Övrigt:

  Materialet kan vara målat eller omålat.

  Får innehålla mindre mängd spik, skruv och metallbeslag (gångjärn, handtag).

  Avsändaren ska styrka med byggvarudeklaration att värmebehandlat trä och impregnerat trä inte klassas som farligt avfall.

  Fraktionen får inte innehålla:     

  Impregnerat trä (klassas alltid som farligt avfall om deklaration saknas)

  Trä med metallramar

  Träreglar med gips

  Möbler med stålfjädrar

  Trädstammar, stubbar och ris/grenar

  Sorting guides in other languages

  Material-/färgkod