Logga in

Bygglogistik

Logistiklösningar för enskilda byggprojekt och hela stadsutvecklingsområden

Utveckling, planering, styrning och hantering av material- och avfallsflöden

Wiklunds erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster inom bygglogistik i egen regi.  Tjänsterna kan beställas var och en för sig eller skräddarsys för alla typer av byggprojekt eller till och med hela stadsutvecklingsområden med många byggare, exempelvis i form av lokalt bygglogistikcenter.

Konsultinsatser och projektledning

Vi utveckar, planerar och styr bygglogistik i riktning mot optimala flöden. Vi har stor erfarenhet av att samordna komplexa material- och avfallsflöden på stora byggarbetsplatser. Dessutom skapar vi digitala lösningar för leveransstyrning Just-In-Time och säkra passagesystem.

In- och utleveranser av material och varor

Med vår fordonsflotta och maskinpark löser vi material- och varuflöden hela vägen fram till montering. Givetvis ordnar vi också bortforsling av exempelvis jord- och stenmassor.

Lagerhållning

Vi erbjuder extern mellanlagring i vår anläggning i Bro utanför Stockholm och upprättar temporära lagerfunktioner på byggplatser. Inlagring på artikelnivå säkerställer snabba och korrekta utleveranser.

Avfallshantering

Vi ansvarar för hela flödet från kärl och containrar på byggarbetsplatsen till återvinningsstationer. Med komprimering minimeras avfallstransporterna. Och genom vår rapportering och statistik får byggprojekten värdefull återkoppling och kontroll gällande sin avfallshantering och källsortering. Dessutom skräddarsyr vi utbildningar i avfallshantering och miljöfrågor på byggarbetsplatser för att förbättra medvetenheten kring miljöarbetet.

Wiklunds har för närvarande flertalet bygglogistikprojekt pågående i ABC-län:

Vill du veta vilka fördelar lösningen kan innebära för dig, din personal, din beställare, dina köpare eller dina entreprenörer så får ni gärna kontakta:

Krono Zovko eller Niklas Blomberg

 

 

 

 

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 50106042 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder
Kontakt: 08-505 956 00