Logga in

Tippsloda

Tippsloda

Lyftbar med kran

Med självtömmande sopbask, s.k. tippsloda, klarar kranföraren att enkelt hämta och tömma slodan själv. Slodorna är stapelbara och försedda med gavelfästen.
Lyft ska ske med redskap avpassat för maxbelastning den kan utsättas för. Tippslodans lyftkomponenter är CE-märkta och dimensionerade för slodans maxlast.

 

Tippsloda 3200L
Längd: 2,8 m
Bredd: 1,5 m
Höjd: 1,2 m
Vikt: 440 kg
Max last: 1 500 kg 

Tänk på:

  • att fördela vikten jämnt - ej tunga massor på ena sidan eller på topp
  • att inte överskrida max last
  • att inget får hänga över eller utanför containerns kanter
  • att farligt avfall och el-avfall ska sorteras skilt för sig

Om du har ytterligare frågor eller om du vill bli kontaktad av oss, skicka ett meddelande och ange ditt ärende samt kontaktuppgift

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 3543123 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder
Kontakt: 08-505 956 00