Logga in

ADR 1.3

FARLIGT GODS

En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla som ingår i en transportkedja som innefattar farligt gods. Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Kursinnehåll

  1. Allmän del: Deltagarna ska ha kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods, samt ingående aktörers olika roller och ansvar.
  2. Funktionsspecifik del: Deltagarna ska ha kännedom om det ansvar som läggs på respektive led i transportkedjan
  3. Säkerhet: Deltagarna ska ha kännedom om den säkerhetsnivå som krävs kring farligt gods hanteringen

ADR 1.3 utbildningen är skräddarsydd för det du arbetar med, dvs. anpassat till verksamheten och det farliga gods som hanteras. Utbildningen uppfyller kraven enligt MSBFS 2018:5 (kap. 1.3).

Kurslängd och plats

Halvdagskurs (4 timmar)

Utbildningen anordnas i Wiklunds lokaler eller på din arbetsplats.

Vid ytterligare frågor kontakta oss på utbildning@wiklunds.se


Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 3683065 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder
Kontakt: 08-505 956 00