Logga in

ADR 1.3

FARLIGT GODS

En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla som ingår i en transportkedja som innefattar farligt gods. Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg. ADR 1.3.utbildningen är på 4 timmar och utfärdas av oss på Wiklunds.

Utbildningen uppfyller kraven enligt MSBFS 2016:8 (kap. 1.3).

Utbildningen är uppdelad i tre delar:
1.Allmän del: Deltagarna ska ha kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods, samt ingående aktörers olika roller och ansvar.
2.Funktionsspecifik del: Deltagarna ska ha kännedom om det ansvar som läggs på respektive led i transportkedjan
3.Säkerhet: Deltagarna ska ha kännedom om den säkerhetsnivå som krävs kring farligt gods hanteringen
Vid ytterligare frågor kontakta oss på utbildning@wiklunds.se alt. 018-180 500!


Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 17285676 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder
Kontakt: 08-505 956 00