Logga in

ADR

FARLIGT GODS

Grundutbildning

Förare som transporterar farligt gods som styckegods på väg, t.ex. fat, dunkar, kartonger, IBC-behållare etc, behöver en grundutbildning i ADR. Grundutbildningen är på tre dagar och inkluderar både teoretiska och praktiska färdigheter.

 

Tankutbildning

Förare som transporterar farligt gods i tank behöver dessutom en specialutbildning för tank. Tankutbildningen + grundutbildningen är på fem dagar.

 

Repetitionsutbildning

ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Om giltigheten har gått ut måste en ordinarie utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser. Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.

I Sverige är det MSB som utfärdar ADR-intygen och våra utbildare är godkända av dem.

Vid ytterligare frågor kontakta oss på utbildning@wiklunds.se alt. 018-180 500!

 

 


 

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 50636188 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder
Kontakt: 08-505 956 00