Logga in

Ekonomi

WÅ INTERN

Ekonomi hos Wiklunds

Våra system
Rutiner
Dimensioner (Konto, Affärsområde, Avdelning, Enhet)

Resultatuppföljning
- Affärsområden
- Avdelningar
- Enheter

Avser resultatansvariga tjänstemän, 2 timmar.

 

GRUND: Ekonomi & dess system

Resultaträkning, Intäkter-Kostnader
Balansräkning, Inkomster-Utgifter
Nyckeltal
Finansiering

Avser ekonomiintresserade, 2 timmar som sker utanför arbetstid.

 

Anmäl ditt intresse på utbildning@wiklunds.se

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 3669743 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder
Kontakt: 08-505 956 00