Logga in

KMA utbildning

WÅ INTERN

KMA introduktion 

Alla medarbetare inom Wiklunds ska introduceras i företagets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Introduktionen innehåller en företagspresentation, våra värderingar, genomgång av vissa rutiner och riktlinjer samt fastställda kvalitets- och miljömål.

Omfattning: 2 tim

Fördjupad företagsintroduktion

Nyanställda tjänstemän inom Wiklunds ska introduceras i företagets affärsplan och strategi. Innehållet i den fördjupade företagsintroduktionen anpassas beroende på den nyanställdes roll. 

Omfattning: 2 tim

Allmän miljö- och materialutbildning

En kort utbildning i miljökunskap, avfallshantering och återvinning. Denna utbildning riktar sig främst till anställda som arbetar inom Återvinning och Bygglogistik.

Omfattning: 3 tim

Arbetsmiljöutbildning

Arbetsledare och chefer med personalansvar ska utbildas inom arbetsmiljö. Skyddskommittén väljer vilken utbildare som anlitas (extern).

Även skydds- och arbetsmiljöombud ska ha lämplig arbetsmiljöutbildning. Dessa utbildningar anordnas av TYA och Unionen.

Allmän brandskyddsutbildning

Samtliga anställda som arbetar på företagets anläggningar/kontor ska regelbundet (vart 4:e år) delta i en allmän brandskyddsutbildning. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (introduktion)

Den här utbildningen ger en praktisk introduktion till Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den vänder sig till dig som vill ha mer kunskap om föreskrifterna och vad de innebär i praktiken. Utbildningen tar upp bakgrund, vilka som berörs, vilka krav föreskrifterna ställer och vad de innebär för organisationen. Målet är att få kunskap om hur man rent praktiskt kan integrera föreskrifternas krav i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete inom det psykosociala området. De både förtydligar och kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar bland annat ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön handlar om sådant som socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Omfattning: 8 tim

 

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 55259675 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 236 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 56 698 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00