Logga in

Lagar & Regler

WÅ INTERN

Personaljuridik

Med personaljuridik menas genomgång av lagar & regler i arbetslivet, arbetsrätt. Delkurserna kommer innehålla praktiska exempel där syftet är att förklara och lära ut det viktigaste. Deltagarna ska få vägledning om det som många tycker är svårt och krångligt. Och efter genomgången kurs ska ledaren ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt som ska underlätta vardagen och minska risken för onödiga konflikter på arbetsplatsen. Om ledaren är trygg i sin roll och vet vad som gäller rent arbetsrättsligt kan ledaren lättare hantera svårare situationer när de uppstår.

Utbildningen riktar sig till personer i ledande befattning internt inom företaget, transportledare, arbetsledare, logistikansvariga, chefer, eller personer som ska vidareutvecklas inom detta område. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen är uppdelad i tre delkurser och det är ett skallkrav att man anmäler sig till alla tre delkurserna vid anmälningstillfället, d.v.s. man kan inte välja att enbart gå en delkurs. Man måste även gå dem i rätt ordning för att syftet med utbildningen ska uppnås. Givetvis kan man fritt välja mellan datumen för respektive delkurs.

Delkurs 1:

 • Vårt rättssystem, arbetsdomstolens roll bland våra domstolar
 • Vad menas med den ”Svenska modellen”
 • Vilka viktiga lagar & regler finns inom arbetslivet
 • Arbetsledningsrätten
 • Fördjupning inom LAS (lagen om anställningsskydd)
 • Fördjupning inom MBL (medbestämmandelagen)
 

 Delkurs 2:

 • Vilka lagar & regler gäller vid semester, får man välja semester hur man vill?
 • Genomgång av annan frånvaro, tjänstledighet – föräldraledighet
 • Sjukfrånvaro, vilket ansvarar åvilar mig som ledare – hur jag hanterar upprepad sjukfrånvaro
 • Transportavtalet (kollektivavtal) – Vilka regler gäller för vår bransch?
 • Hur hanterar man medarbetares misskötsamhet – Disciplinära påföljder
 
 Delkurs 3:
 • Arbetstidslagen och schemaläggning
 • Trans PA – fördjupning, hur jag tillämpar systemet
 • Statistik, var får jag vilken information
 • Summering av alla delar från kursen

Omfattning: 4 tim / delkurs

 

Arbetstidsregler och arbetstidsförläggning

Kursen ämnar att ge en fördjupning av rådande arbetstidsregler för i första hand kollektivanställd personal som ska underlätta deltagarnas handlande i det dagliga arbetet genom att känna sig tryggare i vad som gäller när det kommer till arbetstidsregler.

Kursen kommer inledas med en kortare genomgång av aktuella arbetstidsregler för att sedan övergå till arbete i grupp där deltagarna får arbeta fram förslag på lösningar på olika situationer som uppstått.

Kursen riktar sig till personer i ledande befattning internt inom företaget, transportledare, arbetsledare, logistikansvariga, chefer, eller personer som ska vidareutvecklas inom detta område. Inga förkunskaper krävs.

- Vilka regler gäller och var hittar jag information?
- Hur planerar vi vår personal?
- Hur schemaläggning går till
- Hur tillfällig förskjutning av arbetstiden används
- Skift
- Utjämning av arbetstid
- Övertid
- Restid

Vi kommer även kolla på hur transPA hjälper oss i detta arbete.

Omfattning: 2-3 timmar.

 

Tillbaka

 • 98Anställda
 • 2Elhybrider
 • 55263062 Kilo insamlat avfall i år
 • 0 %Ecodriving
 • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 236 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 56 698 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00