Logga in

Säkerhet

WÅ INTERN

Kom ihåg! Registrering av genomförd utbildning!

Efter genomförda säkerhetsutbildningar skickar ni ett mail med uppgifter och ev. inskannade kursintyg till utbildning@wiklunds.se

Veidekke Säkerhetsutbildning

Ledningen för Veidekke Entreprenad har beslutat att alla som arbetar på Veidekkes byggarbetsplatser skall genomföra en obligatorisk säkerhetsutbildning. 

Den obligatoriska säkerhetsutbildningen i Veidekke har två delar, varav den första delen (modul 1) finns tillgänglig på nätet och måste slutföras innan personalen anländer till Veidekkes bygg- och anläggningsarbetsplatser. Den andra delen är projektspecifik utbildning (modul 2) och genomförs vid eller efter ankomsten till projektet.

Veidekkes obligatoriska säkerhetsutbildning

Omfattning: 60 min. 

Efter genomförd utbildning erhåller deltagaren ett kursintyg. Detta intyg ska visas upp på en av Veidekkes arbetsplatser och då erhåller den berörde en dekal som ska placeras på ID06-kortet.

NCC Säkerhetsutbildning

Innan en arbetare eller tjänsteman beträder någon av NCC:s arbetsplatser ska den berörde ha tittat på NCC:s Introduktionsfilm i arbetsmiljö. Det är en interaktiv säkerhetsutbildning, som i stort beskriver företagets ordnings- och skyddsregler.

NCC:s Introduktionsfilm i arbetsmiljö

Omfattning: 3 min. 

JM Ordning- och Skyddsregler

Alla som utför arbete på ett JM-projekt och registreras i arbetsplatsens personalliggare ska ha genomgått säkerhetsinformationen i webbapplikationen.

Chaufförer som lossar/lastar material under kortare tid, noteras inte i personalliggaren, och behöver därmed inte ha genomgått denna webbapp. I dagsläget är det framförallt våra säljare och lastkopplare som vistas längre tider på JM-projekt.

JM:s Ordnings- och skyddsregler

Omfattning: 20 min. 

Skanska Säkerhetsutbildning

Skanska Sverige AB och Skanska Maskin AB anordnar säkerhetsintroduktioner anpassade för varje arbetsplats och projekt. Alla som arbetar på Skanskas arbetsplatser ska ha genomgått denna introduktion.

Skanska Maskin i Upplands Väsby anordnar årligen en säkerhetsintroduktion för all personal på arbetsplatsen. 

OBS! Genomförs på plats hos Skanska. 

Norra Djurgårdsstaden utbildning

Alla som arbetar inom området NDS ska gå en utbildning. Syftet med utbildningen är att beskriva bygglogistikcentrets arbete med att minimera transporter, öka värdeskapande tid, minska avfallsmängder samt synliggöra bygglogistikens positiva effekter på byggprocessen.

Korta filmer om NDS och Bygglogistikcenter

Utbildningen finns i tre nivåer:

  • BAS - Denna utbildning ges till alla som arbetar inom NDS detaljplan i någon omfattning. Det är en obligatorisk utbildning och ges i samband med registrering av ID06 och tillträde ges till området. Tidsåtgång: 20 min 
  • NORMAL - Alla som arbetar mer än 5 arbetsdagar inom NDS detaljplan ska gå denna utbildning. Deltagande ska anmälas på förhand och kan göras på ndslogistik.se.
  • EXPERT - Personer som nyttjar IT-funktioner i någon omfattning gällande logistiken. Denna utbildning berör de IT-system som används för exempelvis materialleveranser. Deltagande ska anmälas på förhand och kan göras på ndslogistik.se.

OBS! Genomförs på plats på BLC. 

Arbete på väg - Nivå 1

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på eller vid en vägarbetsplats där Trafikverket är beställare. Utbildningens syfte är att du ska känna till hur och varför ett vägarbete ser ut som det gör, samt förstå riskerna med vägen som arbetsplats.

Utbildningen är en grundutbildning och kan vara tillräcklig för enklare arbeten på en redan etablerad vägarbetsplats med skyddsanordningar enligt APV krav (projekt arbete på väg). Utbildningen kan genomföras i grupp men arbetsgivaren ska intyga att varje person har den kompetens som krävs.

 Arbete på väg - grund (nivå 1)

Omfattning: 80 min.

Denna nivå skall uppdateras efter 15 månader.

Arbete på väg - Nivå 2

Förhandskrav: Kompetens enligt nivå 1.

Nivå 2-utbildningen vänder sig till förare av alla typer av vägunderhållningsfordon och service- och arbetsfordon. Utbildningen ger behörighet att utrusta och märka ut sitt eget fordon. Den ger också kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för dig och dina kollegor, samt god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar.

Omfattning: 1 dag (oftast genomförs nivå 1+2 vid samma tillfälle, en kursdag) 

Denna nivå ska uppdateras efter 5 år.

Om behov av denna utbildning finns - kontakta Utbildningsansvarig, utbildning@wiklunds.se 

Arbete på väg - Nivå 3A

Förhandskrav: Kompetens enligt nivå 2.

Utbildningen vänder sig till dig som ska märka ut markplacerade vägmärken och skyddsanordningar. Utbildningen ger behörighet att märka ut på en fast vägarbetsplats samt att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. 

Personal som ingår i BAS-P och BAS-U ska ha kompetens enligt nivå 3. Om du har kompetens nivå 3 kan du benämnas utmärkningsansvarig.

Omfattning: 2 dagar

Denna nivå ska uppdateras efter 5 år.

Om behov av denna utbildning finns - kontakta Utbildningsansvarig, utbildning@wiklunds.se

Arbete på väg - Nivå 3B

Förhandskrav: Kompetens enligt nivå 2.

Utbildningen vänder sig till trafikvakter, lotsförare och de som är ansvariga för trafiksignaler.

Omfattning: 2 dagar

Denna nivå ska uppdateras efter 5 år.

Om behov av denna utbildning finns - kontakta Utbildningsansvarig, utbildning@wiklunds.se

Säkerhet på väg

Kursen är en grundkurs i trafiksäkerhets- och arbetsmiljöarbete. Den inbegriper även Trafikverkets säkerhetsregler. Kursen vänder sig till personal som ska arbeta på en väg där Trafikverket är väghållare. Kursen avslutas med ett test som omfattar 15 frågor utformade av Trafikverket. Efter godkänt test får eleven ett intyg.

Kursen är obligatorisk för alla som ska utföra arbeten som Trafikverket har upphandlat. 

Omfattning: 1 dag (de flesta kurser inkluderar Arbete på väg nivå 1+2)

Denna utbildning ska uppdateras efter 5 år.

Om behov av denna utbildning finns - kontakta Utbildningsansvarig, utbildning@wiklunds.se 

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 55257808 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 236 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 56 698 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00