Logga in

Säkra lyft

LASTKOPPLING

Bakgrund

Bristfälliga kunskaper leder till olyckor och tillbud. Tidigare kunskapskrav var otydliga men från och med den 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på teoretisk och praktisk kunskap samt dokumentation av respektive individs kunskap för att få agera lastkopplare/signalman.

Föreskrift

Enligt AFS 2006:6 § 29 får en lyftanordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.

Målgrupp

Det gäller alla som använder lyftanordning och lyftredskap i arbetet och omfattar alla typer av lyftanordningar, lyftredskap med alla olika typer av laster. Så som Kranförare & förare av liftar, lastkopplare, signalman och lyftledare.

 

Kursinnehåll
 • Deltagaren lär sig benämningar på lyftanordningar och lyftredskap, hur de skall vara märkta samt egenkontroll och kasseringsregler.
 • Vilka risker det finns i arbete samt ordnings- och säkerhetsregler för att undvika olyckor.
 • Vilken personlig skyddsutrustning som bör användas samt hur fallskydd används.
 • Förberedelser inför ett lyft så som planering och riskbedömning.
 • Att tänka på och föredra vid lastkoppling.
 • Vilka roller och ansvar som finns vid genomförande av lyft.
 • Signaltecken
     

Vid ytterligare frågor kontakta oss på utbildning@wiklunds.se alt. 018-180 500!

 

 

 
 
 

Tillbaka

Boka utbildning direkt

Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Kurstyp: Lektionsundervisning

4 timmar

 • 98Anställda
 • 2Elhybrider
 • 60436113 Kilo insamlat avfall i år
 • 0 %Ecodriving
 • 4,5 av 5Nöjda kunder
Kontakt: 08-505 956 00