Wiklunds är en stolt sponsor till Städa Sverige

Städa Sverige är en organisation som aktiverar och gör våra ungdomar intresserade av naturen. Samtidigt har ungdomarna en möjlighet att tjäna pengar till sitt idrottslag. Det tycker vi på Wiklunds är väldigt bra!

Vi på Wiklunds kan avfall. Men det är avfalls som samlas in i våra avfallscontainers på Stockholms & Uppsalas byggprojekt. Att se avfall i vår fina natur är något vi inte vill se. Därför har vi valt att stötta Sveriges idrottsungdomar att både ta hand om vår natur och samtidigt tjäna pengar för att kunna utföra sina idrottsaktiviteter. Ungdomarna är vår framtid!

Läs gärna mer på https://www.stadasverige.se/